18.06.2019

Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг.

Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг. Дейността се изпълни чрез осъществяването на няколко поддейности: – разработване на стратегия за интернационализация на клъстера. Понятието интернационализация на услугите […]
02.05.2019

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Бяла Слатина, 02.05.2019г.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове в град Бяла Слатина на 02.05.2019г.. На събитието бяха поканени водещи доставчици на интернет, телевизия и телефония в […]
22.04.2019

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр. Кнежа, проведен на 22.04.2019г.

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр. Кнежа, проведен на 22.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните възможности […]
18.04.2019

Семинар и представяне в училище СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг, проведен на 18.04.2019г.

Семинар и представяне в училище СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг, проведен на 18.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и […]