17.04.2019

Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г.

Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните възможности за специализирано […]
17.04.2019

Семинар и представяне в училище Търговска гимназия „Васил Априлов“ гр. Червен бряг, проведен на 16.04.2019г.

Семинар и представяне в училище Търговска гимназия „Васил Априлов“ гр. Червен бряг, проведен на 16.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и […]
15.04.2019

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г.

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните […]
08.04.2019

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Бяла Слатина, 08.04.2019г.

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации, като фокусът е поставен върху възможните услуги, които клъстера представя във връзка с изграждането на вътрешните […]