СЪЕДИНЕНИЕТО
ПРАВИ
СИЛАТА


Клъстер на
Кабелните оператори
СИМ НЕТ


СТАНИ НАШ ЧЛЕН

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет е доброволно, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му. То е регистрирано през 2016 г.


Какви са нашите цели?

Основната цел на настоящия проект е да насърчи изграждането и организационно-административното укрепване на Клъстер на кабелни оператори Сим Нет в подкрепа на бизнес кооперирането и повишаването на добавената стойност на клъстерните продукти.

За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели...


Дейности

11

Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера, чрез осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности;

22

Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове;

33

Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг;

44

Публичност и визуализация на проекта.


Последни новини

12.01.2024

За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г.

За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г. Обучението е във връзка […]
02.10.2023

Сключен договор за наем на Производствен център в гр. Бяла Слатина с ЕМСИЕМ ЕООД, през 2023г.

ЕМСИЕМ ЕООД използвайки производствения център проведе редица тестове върху следните дейности: изграждане на физическа свързаност с външни провайдери на услуги; агрегация на всички услуги от външни […]