12.01.2024

За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г.

За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г. Обучението е във връзка […]
02.10.2023

Сключен договор за наем на Производствен център в гр. Бяла Слатина с ЕМСИЕМ ЕООД, през 2023г.

ЕМСИЕМ ЕООД използвайки производствения център проведе редица тестове върху следните дейности: изграждане на физическа свързаност с външни провайдери на услуги; агрегация на всички услуги от външни […]
07.08.2023

Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг

Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг с ЕТА Желева ЕООД, през 2023г. ЕТА Желева ЕООД използвайки лабораторията проведе редица тестове върху […]
10.06.2022

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

На 10.06.2022г. се проведе информационно събитие, свързано с отчитането на проект „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”, финансиран […]