24.09.2018

Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера – гр. Априлци на 22.09-24.09.2019г.

Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация. За целта се проведе Специализирано обучение (семинар) за […]
06.07.2018

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет изпълнява проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет изпълнява проект  Проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер на кабелни оператори Сим Нет“ по Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери […]