Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Бяла Слатина, 02.05.2019г.
02.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29.06.2020
Покажи всички

Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг.

Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг. Дейността се изпълни чрез осъществяването на няколко поддейности:

– разработване на стратегия за интернационализация на клъстера.

Понятието интернационализация на услугите на клъстера може да бъде дефинирано като съвкупност от дейности, насочени към ефективната реализация на предоставяните услуги на определени външни пазари. Успешната интернационализация на услугите е от съществено естество не само за повишаване на приходите от продажби, но и за бъдещото устойчиво развитие на сдружението и на неговите членове.

– консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари.

Специализираният пазар на услугите интернет и кабелна телевизия е силно конкурентен, но потенциалният клиент винаги предпочита доставчик, който може да предложи съвкупност от услуги с високо качество, конкурентни характеристики и цени. Като част от дейността е изготвен анализ на възможностите за стъпването на други пазари, където има потенциал за навлизане на услугите.

 

– участие на клъстера в международни изложения и панаири:

1) IBC – Амстердам, Холандия;

 

 

2) CeBIT – Хановер, Германия.

Служители от административното тяло на клъстера и неговите членове посетиха специализирани за сектора международни конференции и изложения. Целта е да се запознаят с последните новости в бранша, създаване на контакти и обмяна на информация и ноу-хау в рамките на предвидените дискусии.