За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г.

Сключен договор за наем на Производствен център в гр. Бяла Слатина с ЕМСИЕМ ЕООД, през 2023г.
02.10.2023
Покажи всички

За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г.

За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г.

Обучението е във връзка с използването на възможностите на изграденета лаболатория в гр. Червен бряг, призводствен център гр. Бяла Слатина и изнесената точка за връзка между тях в гр. Койнаре. Възможностите, които предоставят са за:

  • за подобрение на услугите;
  • възможност за разработване иновации в сферата на услугите и по-ефективно и безпроблемно внедряване на нови продукти и услуги в реална среда.

Дейностите, за които се провежда обучението са следните:

– изграждане на физическа свързаност с външни провайдери на услуги – ИЛ и ПЦ;

– агрегация на всички услуги от външни провайдери – ИЛ и ПЦ;

– филтриране на входящият и изходящият трафик от т.нар. flood и DDOS атаки – ИЛ и ПЦ;

– анализ на трафика в реално време и проверка за наличие на вреден трафик (от типа на вируси, malware, ransomware и т.н.т.) и неговото филтриране – ИЛ;

– разпределяне и подаване на трафика към всички оператори включени ИЛ и ПЦ;