ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

П О К А Н А
07.06.2022
Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг
07.08.2023
Покажи всички

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

На 10.06.2022г. се проведе информационно събитие, свързано с отчитането на проект „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

Публичното събитие се състоя в гр. Червен бряг, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Търговска 17“, ет. 2.

По време на събитието, чрез презентация от страна на екипа на клъстера, бе представена информация за изпълнените дейности и постигнатите целеви резултати.

Всички предвидени по проекта дейности са успешно изпълнени. По проекта са изградени съвместна изпитателна лаборатория в гр. Червен бряг, споделен технологичен (производствен) център в гр. Бяла Слатина и изнесена точка за високоскоростната връзка между производственият център и експерименталната лаборатория в гр. Койнаре. Подобна специална технологична инфраструктура е без аналог в страната.

Основна и специфичните цели на проекта са реализирани чрез изграждането на съвместна инвестиция в споделената от членовете инфраструктура, която спомогна за разработването на иновация на световно ниво, а именно „Защитена система за доставка на отворен тип услуги на крайни абонати“ бе постигната. Изграждането на инфраструктурата бе реализирано в рамките на 24 месеца като съвместна дейност на всички членовете на иновационния клъстер.

Обща стойност на проекта е 2 255 279.49 лева, от които 1 246 041.92 лева европейско и 219 889.74 лева национално съфинансиране.