Клъстер на кабелни оператори Сим Нет изпълнява проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02

Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера – гр. Априлци на 22.09-24.09.2019г.
24.09.2018
Покажи всички

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет изпълнява проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет изпълнява проект  Проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер на кабелни оператори Сим Нет“ по Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, Финансирана от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие