ПОКАНА за участие в публично събитие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
18.02.2021
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”
25.02.2021
Покажи всички

ПОКАНА за участие в публично събитие

ПОКАНА за участие в публично събитие по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“ е бенефициент по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

Във връзка с изпълнението на проекта, на 25.02.2021г. от 15:00 часа, ще бъде проведено публично събитие, по време на което ще бъде представена информация за проекта, планираните дейности и преследваните резултати и цели.

Във връзка с пандемията от COVID – 19 и приетите в страната противоепидемични мерки, събитието ще бъде проведено в електронна среда, чрез приложението „ZOOM“.

Всички зантересовани страни и лица могат да се включат в събитието, чрез следване на линка: https://us02web.zoom.us/j/85338967237?pwd=bVI1anBhWUFvQnkwVHczdEVNaCtIUT09 .

Meeting ID: 853 3896 7237
Passcode: 191942

Събитието е отворено за всички лица и институции, които проявяват интерес към проекта и включването в него не изисква предварителна регистрация.

Ръководител проект,
Мариана Желева,
Представляващ  Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“