Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера – гр. Априлци на 22.09-24.09.2019г.

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет изпълнява проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02
06.07.2018
Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Червен бряг, 08.02.2019г.
08.02.2019
Покажи всички

Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера – гр. Априлци на 22.09-24.09.2019г.

Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация. За целта се проведе Специализирано обучение (семинар) за изграждане на системи за събиране на телеметрични данни и тяхното наблюдение, статистика и анализ на получените данни и изграждане на международна мрежа за обмяна, проведено в гр. Априлци на 22.09-24.09.2018г.

Основната цел на обучението е да направи връзката между международни производители на оборудване, интеграция (софтуер и хардуер) на услугата и възможностите за сътрудничество и интернационализация във връзка с изграждането на международна мрежа за обмяна на телеметрични данни и услуги.

Изтегли презентация:
Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера – гр. Априлци на 22.09-24.09.2018г.- Част 1
Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера – гр. Априлци на 22.09-24.09.2018г.- Част 2