Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Бяла Слатина, 02.05.2019г.

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр. Кнежа, проведен на 22.04.2019г.
22.04.2019
Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг.
18.06.2019
Покажи всички

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Бяла Слатина, 02.05.2019г.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове в град Бяла Слатина на 02.05.2019г.. На събитието бяха поканени водещи доставчици на интернет, телевизия и телефония в района, като фокусът е поставен върху динамичното развиващите се фирми с потенциал за растеж

Изтегли презентация:
Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Бяла Слатина, 02.05.2019г.