Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Червен бряг, 28.03.2019г.

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Червен бряг, 08.02.2019г.
08.02.2019
Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Бяла Слатина, 08.04.2019г.
08.04.2019
Покажи всички

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Червен бряг, 28.03.2019г.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове в град Червен бряг на 28.03.2019г.. На събитието бяха поканени водещи доставчици на интернет, телевизия и телефония в района, като фокусът е поставен върху динамичното развиващите се фирми с потенциал за растеж;

Изтегли презентация:
Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Червен бряг, 28.03.2019г.