Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Бяла Слатина, 08.04.2019г.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Червен бряг, 28.03.2019г.
28.03.2019
Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г.
15.04.2019
Покажи всички

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Бяла Слатина, 08.04.2019г.

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации, като фокусът е поставен върху възможните услуги, които клъстера представя във връзка с изграждането на вътрешните мрежи в администрациите и подпомагане за навлизане на електронните услугите за гражданите в Общини в гр. Бяла Слатина на 08.04.2019г. Събитието се проведе пред членове на общински администрации от района, като присъстваха представители на Община Бяла Слатина, Кметство с. Алтимир, Кметство с. Комарево, Кметство с. Соколаре, Кметство с. Търнава, Кметство с. Враняк, , Кметство с. Търнак, Кметство с. Бъркачево, Кметство с.Букувец, Кметство с. Попица, Кметство с. Галиче, Кметство и др.

Изтегли презентация:
Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации на 08.04.2019 г.