Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г.

Семинар и представяне в училище Търговска гимназия „Васил Априлов“ гр. Червен бряг, проведен на 16.04.2019г.
17.04.2019
Семинар и представяне в училище СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг, проведен на 18.04.2019г.
18.04.2019
Покажи всички

Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г.

Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните възможности за специализирано обучение и последваща  реализация в областта на далекосъобщенията и ИКТ сферата. Този вид презентации спомогнат за популяризиране на дейността на клъстера, и повишат професионалната култура на учениците, което им помага за ранна професионална ориентация

Изтегли презентация:
Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г.