Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”
10.06.2022
Сключен договор за наем на Производствен център в гр. Бяла Слатина с ЕМСИЕМ ЕООД, през 2023г.
02.10.2023
Покажи всички

Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг

Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг с ЕТА Желева ЕООД, през 2023г. ЕТА Желева ЕООД използвайки лабораторията проведе редица тестове върху следните дейности: филтриране на входящия и изходящия трафик от т. нар. flood и DDOS атаки и върху анализ на трафика в реално време и проверка за наличие на вреден трафик (от типа на вируси, malware, ransomware и т.н.) и неговото филтриране, внедри система за защитен пренос на данни. Чрез системата за защитен пренос на данни, трафика до крайните абонати е защитен в реално време и голяма част от заплахите са филтрирани още преди да достигнат дома на крайния абонат. Тази система дава възможност за предлагане на различни видове услуги, до всеки един абонат включен в мрежата, използвайки една и съща кабелна и апаратна инфраструктура.