Сключен договор за наем на Производствен център в гр. Бяла Слатина с ЕМСИЕМ ЕООД, през 2023г.

Сключен договор за наем на Експериментална лаборатория в гр. Червен бряг
07.08.2023
За популязиране на възможностите на Клъстер СИМ НЕТ, се проведе Онлайн обучение на техническите лица, сред неговите членове на 10 януари 2024г.
12.01.2024
Покажи всички

Сключен договор за наем на Производствен център в гр. Бяла Слатина с ЕМСИЕМ ЕООД, през 2023г.

ЕМСИЕМ ЕООД използвайки производствения център проведе редица тестове върху следните дейности: изграждане на физическа свързаност с външни провайдери на услуги; агрегация на всички услуги от външни провайдери; филтриране на входящия и изходящия трафик от т. нар. flood и DDOS атаки и върху разпределяне и подаване на трафика към всички оператори. Внедри система за защитен пренос на данни, чрез нея трафика до крайните абонати е защитен в реално време и голяма част от заплахите са филтрирани още преди да достигнат дома на крайния абонат. Тази система дава възможност за предлагане на различни видове услуги, до всеки един абонат включен в мрежата, използвайки една и съща кабелна и апаратна инфраструктура.