18.04.2019

Семинар и представяне в училище СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг, проведен на 18.04.2019г.

Семинар и представяне в училище СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг, проведен на 18.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и […]
17.04.2019

Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г.

Семинар и представяне в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, проведен на 17.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните възможности за специализирано […]
17.04.2019

Семинар и представяне в училище Търговска гимназия „Васил Априлов“ гр. Червен бряг, проведен на 16.04.2019г.

Семинар и представяне в училище Търговска гимназия „Васил Априлов“ гр. Червен бряг, проведен на 16.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и […]
15.04.2019

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г.

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните […]