15.04.2019

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г.

Семинар и представяне в училище ПГМЕТ „9-ти май“ гр. Червен бряг, проведен на 15.04.2019г., като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните […]
08.04.2019

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Бяла Слатина, 08.04.2019г.

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации, като фокусът е поставен върху възможните услуги, които клъстера представя във връзка с изграждането на вътрешните […]
28.03.2019

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Червен бряг, 28.03.2019г.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове в град Червен бряг на 28.03.2019г.. На събитието бяха поканени водещи доставчици на интернет, телевизия и телефония в […]
08.02.2019

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации – гр. Червен бряг, 08.02.2019г.

Семинар за представяне на дейността на клъстера пред общински администрации, като фокусът е поставен върху възможните услуги, които клъстера представя във връзка с изграждането на вътрешните […]